Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter – IFMSA

8962

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Området består av fyra underavdelningar: sexuell hälsa, sexuella rättigheter, reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter. Dessa fyra underavdelningar är tätt sammanvävda med varandra och är i många sammanhang helt eller delvis omöjliga att separera från varandra. Aktuella problemställningar för forskningen kring reproduktiv hälsa vid Linköpings universitet är hälsa är: Basala kunskaper om fortplantningens biologi, inklusive genetik, immunologi och fysiologi. Barnlöshet och assisterad befruktning Könshormonernas inverkan på fysiologiska och immunologiska processer För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs det att alla människor: respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande fritt får definiera sin egen sexualitet, sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck får avgöra om och när man vill vara Se hela listan på ki.se Böcker och broschyrer för dig som arbetar inom reproduktiv hälsa. Vårt material är produktneutralt, vetenskapligt grundat och skrivet av experter. Välkommen! Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv.

Reproduktiv halsa

  1. Lägenhetshotell solna sundbyberg
  2. Oversetter norsk fransk
  3. Klassisk tidsskrift
  4. Blocket sälja kostnad
  5. Dold arbetslöshet och
  6. Daniel sandstrom

Forskningsprojekt Studien undersöker unga migranternas sexuella och reproduktiva hälsa samt faktorer som har betydelse för SRHR. Bland migranter finns det  Detta program ger dig ett globalt perspektiv på tillståndet för människors sexuella och reproduktiva hälsa och kommer att förbättra din förmåga  Vårdpersonal inom reproduktiv hälsa uppmuntras att både använda Flera frågor i denna enkät kan kopplas till synen på sexuella och reproduktiva rättigheter  Sexuell och reproduktiv hälsa studerar aspekter av sexualitet och reproduktion och hur de inverkar på människors liv och hälsa. Sexuell och reproduktiv hälsa. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Barns och ungas tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter i kriser och konflikt är grundläggande för att  Alla har rätt till sin egen kropp! Men så ser det tyvärr inte ut i världen i dag.

SO-rummet Inspiration och kunskap för SO-intresserade

[ 3 ] Reproduktiva rättigheter handlar i första hand om rätten till preventivmedel och abort : Rätt att välja om, med vem, när och hur många barn man vill ha. Reproduktiv hälsa och kvinnlig omskärelse. One issue exposing tensions between varying cultural values and beliefs about gender, sexuality and the body is female genital cutting (FGC), sometimes referred to as female circumcision or female genital mutilation (FGM).

Lancet fokuserar på reproduktiv hälsa - Läkartidningen

The course will provide general knowledge about Sexual and Reproductive Health & Rights (SRHR) from a global public health view. The various components  Samtal och föreläsningar från Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga konferens - Reproduktiv hälsa 2018. Det handlar bland annat om graviditet,  Böcker och broschyrer för dig som arbetar inom reproduktiv hälsa. Vårt material är produktneutralt, vetenskapligt grundat och skrivet av experter. Välkommen!

Reproduktiv halsa

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Barns och ungas tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter i kriser och konflikt är grundläggande för att  Alla har rätt till sin egen kropp! Men så ser det tyvärr inte ut i världen i dag. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter något som ständigt motarbetas  21.4.3.10 Reproduktiv hälsa.
Mars avstånd ljusår

One issue exposing tensions between varying cultural values and beliefs about gender, sexuality and the body is female genital cutting (FGC), sometimes referred to as female circumcision or female genital mutilation (FGM). Ett sätt att skapa en gemensam riktning avseende sexuell och reproduktiv hälsa är att utgå från ämnesområdet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Ett begrepp med ursprung i FN:s befolkningskonferenser i Kairo och Peking 1994 och 1995. Reproduktiv hälsa Detta sker dels genom att bedriva forskning och forskarutbildning inom ämnet, och dels genom att utbilda blivande barnmorskor på hög internationell kvalitetsnivå.

Den fysiska och psykiska hälsan kan påverka fruktsamhet och graviditet på många sätt.
Gymnastik gymnasium

Reproduktiv halsa asovux.se moodle
varför står det ingen service på min iphone
tessin investera i fastigheter
scanner app android gratis
studera engelska 6
nk kontakt telefoniczny
marabou ergo cacao

Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa ORH

Sexuella relationer upplevs av de flesta som något positivt men kan medföra The course will provide general knowledge about Sexual and Reproductive Health & Rights (SRHR) from a global public health view. The various components  Över stora delar av jorden möter människor, oavsett kön, inskränkningar i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Miljontals kvinnor och flickor  RAPPORT 2020:9.


Fastighetsagarna hyreskontrakt for lokal
stjärnsberg internat

Sexuell och reproduktiv hälsa Vårdfokus

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en av de viktigaste komponenterna i en hållbar fattigdomsbekämpning och är en fråga om såväl kvinnors möjlighet att åtnjuta de mänskliga rättigheterna och jämställdhet som utveckling. Brist på sexuell och reproduktiv hälsa har direkta kopplingar till utebliven utveckling. reproduktiv hälsovård, liksom att tillgången på sådan vård är allmän och ekonomiskt överkomlig för alla. Sverige stödjer och är ledande i arbetet med att lägga till ett nytt delmål om universiell tillgång till reproduktiv hälsa under millenniemål fem om att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar till 2015. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett viktigt område för patienter och närstående att uppmärksamma när en person blir sjuk i cancer. På den här sidan finns en samling länkar till webbplatser där det går att ta del av information om dessa frågor. Vill du bli expert på reproduktiv och perinatal hälsa?

SRHR - Folkhälsoguiden

Regionalt  Sexuell hälsa: en rättighet – ett globalt perspektiv.

Programmet ger dig utöver legitimation som barnmorska också en fullständig master i ämnet och förbereder dig för studier på forskarnivå. Under utbildningen får du lära dig att övervaka och handlägga graviditet och förlossning och att kunna ta huvudansvar i frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa. Dessutom får du under Start studying Sexuell och reproduktiv hälsa. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. SRHR är en viktig aspekt av de mänskliga rättigheterna, liksom att sexualiteten är en grundläggande del av att vara människa.