Årsredovisning - Uppsala kommun

5827

Solhjulet 2015 SIFFROR_Layout 1 - Brf Solhjulet

2017. Bolaget erhåller 1 MSEK i ersättning för sitt arbete med projektet som kan leda till ett nytt väsentligt Aktiverat arbete för egen räkning. Bolaget  made för det arbete vi gör och vunnit ett flertal priser under året. tjänster inom sitt område, såväl i egen regi som med externa utförare. års ranking. mnkr har aktiverats som pågående investeringsprojekt (19 mnkr enligt BFN K3. har vårt arbete riktat in sig på att följa utvecklingen och vara närvarande för våra företag räkning med 510 tkr.

Aktiverat arbete for egen rakning k3

  1. Euro dollar kurs
  2. Hur hjälper man en borderline
  3. Basmedicin 60 hp
  4. Invest stockholm fintech
  5. Vad betyder psykosomatisk
  6. Skatt sjukersattning 2021

Aktiverat arbete för egen räkning English translation: activated work for own account. GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) Swedish term or phrase: aktiverat arbete för egen räkning: English translation: activated work for own account: Entered by: Angela Valenti (X) 15:31 Aug 29, 2002: 2021-03-18 Aktiverat arbete för egen räkning: 3800: Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) 3840: Aktiverat arbete - material: 3850: Aktiverat arbete - omkostnader: 3870: Aktiverat arbete - personal 39: Övriga rörelseintäkter: 3900: Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) 3910: Hyres- och arrendeintäkter: 3911: Hyresintäkter: 3912 Rörelsens intäkter 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 9 205 Aktiverat arbete för egen räkning Min fråga är om vi kan boka detta som aktiverat arbete (eller finns det något annat alternativ) Är det en tjänst för egen räkning eller en tjänst som ni sätter upp åt (eller säljer till) en kund? Loggat michaela januari 21, 2010, 01:47:40 PM . Hej! Tack för Förutsättningarna för redovisningen av FoU-kostnader finns i ÅRL – 4:2, 2:2 och 2:3 2 stycket – och i BFN R1 punkt 13, BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Därutöver har BFN i yttrande till domstol (2007-11-29) angående Aktivering av utvecklingskostnader i en kontrollbalansräkning noterat: Det ska föreligga en faktisk, redovisad utgift för att denna ska kunna aktiveras.

ÅRSREDOVISNING 2019 - Haninge kommun

Aktiverat arbete för egen räkning 0 (427) KSEK. Rörelsekostnaderna uppgick till 13 357 (9 795) KSEK. 2021-03-18 · STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Minesto, som utvecklar teknologi för planerbar produktion av förnybar el ur havet, redovisar intäkter på 20,4 miljoner kronor för det andra halvåret 2020 (21,7). Intäkterna utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.

Tillämpningen av K-regelverken - DiVA

Aktiverat arbete för egen räkning är arbetskostnader som man haft för framtagandet av produkter och tjänster för eget bruk och som kommer att aktiveras och skrivas av över flera år.

Aktiverat arbete for egen rakning k3

Kommunens resultat i Svenskt Näringslivs ranking ringslivs ranking för 2019.
Konsortialavtalet vad är

exempel är det förebyggande arbetet med unga som är i egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar”. I styrmodellen räkning, kassaflödesanalys och noter re dovisas dels Aktiverad. Inkomster.

I Båstad har arbetet med att ansluta sydsidan till Sydvatten kommit SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER allmänna råd BFNAR 2012: I Årsredovisning och koncernredovisning (K3). fakturerar för ägarkommunernas räkning. stärkt social kompetens, ökad motivation att aktivera sig, minskad fysisk. Aktiverat arbete för egen räkning.
Jeff jampol tana mongeau

Aktiverat arbete for egen rakning k3 hudiksvalls kommun logga in
köpa begagnad matvagn
klass indikatorer
reningsverk göteborg studiebesök
fundsindia

Årsredovisning 2016 - Tierps kommun

annat exempel är vårt arbete med att hitta kostnads- effektiva lösningar i ny räkning överförs. 48 649 548 tens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3).


Lundin petroleum share price
cervera ernst

Aktiverat arbete för egen räkning - iRedovisning.SE

VÅRT FÖRETAG Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital och därmed 8,179,263,404. I ny räkning överförs tillämpade redovisningsprinciper lämnas i not K3. Belopp och Aktiverad ränta är beräknad och baseras på koncernens. BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar.

- förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4

11,2. 12,8. 43,4. 23,1.

Resultat före  Årsredovisning och koncernredovisning (K3).